logotypy 2


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

„Klucz do przyszłości"Nr projektu: WND-POWR.03.01.00-00-U088/17-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest nabycie przez dzieci w wieku 15-16 lat w latach 2018-2019

kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa.


Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 31.07.2019


Dofinansowanie projektu z UE:
Wartość dofinansowania: 126 650,71 zł
Wartość projektu: 130 567, 75 zł